อบต.สนามคลี จะดำเนินการจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอ่างสูบน้ำ บ้านท่าว้า พร้อมดาดคอนกรีต หมู่ที่2 ต.สนามคลี อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี